Bestyrelse

 
Formand
 

Mads Nielsen
Nissumvej 3
DK 7620 Lemvig
Tlf. +45 4053 4943
E-mail: president@csd-denmark.dk
 
Kasserer / Sekretær
 

Poul Erik Sørensen
Egevej 6
DK 3200 Helsinge
Tlf. +45 2292 4879
E-mail: treasurer@csd-denmark.dk
 
Næstformand
 

Finn Egholm Sørensen
Bjørnebakken 20
DK 3400 Hillerød
Tlf. +45 2532 3340
E-mail: vicepresident@csd-denmark.dk


Øvrige

 
Bestyrelsessuppleant
 

PT. Ikke besat 
Revisor
 

Viggo Orle
Bakkevej 5, Fløng
DK 2640 Hedehusene
Tlf. +45 2886 0603 
Revisorsuppleant
 

Ejnar Sølvsten
Vittenvej 60 C, Vitten
8382 Hinnerup
+45 25254086